Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara

 
 

Nama M. Ali Asyhar, S.E., Ak.
NIP 196909291996031001 / 240002423
Pangkat Pembina Tk. I (IV/b)
Unit Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jabatan Kepala Perwakilan
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Email m.asyhar@bpk.go.id